TOP 7 thứ chết người khiến GAM Esports thất bại cay đắng tại CKTG